Pederså ungdomsföreningens föreningshus Ljungborg byggdes till stor del på talko 1932. Än idag så bedrivs verksamheten på talkokraft. Här till vänster kan man se bilder från olika talkon.

 

Nedan finns en artikel skriven 2014 i Åbo Underrättelser om Ljungborgs senaste renovering, även den gjord på talkokraft.

Artikel i Åbo Underrättelser

Bild taget inför Öppna dörrarnas dag, lånad från ÅU

Pederså Uf - en medlem av Åbolands Ungdomsförbund r.f. ÅUF